مهدی

نام کاربری : saman10
یواش، آه، اوی، اوخ...

فشار نده، درد داره، لیزش كن...

آی...

كاش قبل از عروسیمون میگفتی، آخ، صبر كن، صبر كن

داره میره

اوخ

بالاخره رفت

.

.

.

چه انگشتر تنگی برام خریدی!
9 رای مثبت
0 کامنت